Krok 1

Pobierz bezpłatny program PITY 2015. Dzięki niemu wypełnisz każdy rodzaj rocznej deklaracji PIT.
Kliknij poniższy baner.

Program do PIT 2015
Wielkość pliku: 17 MB System operacyjny: Windows (XP/Vista/7/8/10) Producent: Neonet Consulting S.C., ul. Gajowa 31, 42-200 Częstochowa Warunki udzielenia licencji użytkownikowi końcowemu Instrukcja odinstalowania programu

Zapisz na dysku plik pity2015.exe.

Zapisywanie pliku instalacyjnego na dysku

Krok 2

Instalacja programu. Uruchom pobrany plik (pity2015.exe).

Instalacja

Kliknij przycisk Uruchom.

Instalacja

Kliknij Dalej.

Instalacja - Umowa licencyjna

Zaakceptuj warunki umowy licencyjnej i kliknij Dalej.

Instalacja - wybór lokalizacji

Wybierz lokalizację docelową i kliknij Dalej.

Postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora instalcji. Po zakończeniu zostanie uruchomione okno główne programu PITY 2015.

Okno główne programu PITY 2015

Krok 3

Utwórz nowego podatnika.

Tworzenie podatnika

Kliknij opcję Nowy podatnik w górnej części okna programu

Tworzenie podatnika

Wprowadź swoje dane w oknie Edycja danych podatnika. Po zakończeniu kliknij przycisk Zapisz i zamknij w górnej części okna.

Krok 4a

Wypełnianie deklaracji przy użyciu kreatora

Program PITY 2015 pomaga sporządzić zeznanie roczne. Nie musisz nawet wiedzieć, jakie druki należy wypełnić. Program wybiera właściwe zeznania i wypełnia je automatycznie. Wystarczy odpowiedzieć na kilka pytań.

Kliknij utworzonego wcześniej podatnika w oknie głównym programu.

Kreator PIT

Kliknij przycisk Nowy PIT dla tego podatnika z pomocą kreatora w górnej części okna.

Kreator PIT

Uruchomiony zostanie Kreator PIT. Zaznacz odpowiednie opcje w kolejnych oknach kreatora.

Kreator PIT

Po zakończeniu program automatycznie wygeneruje zeznania wraz z załącznikami.

Krok 4b

Samodzielne wypełnianie deklaracji

Program PITY 2015 pozwala samodzielnie wypełnić deklarację PIT wraz załącznikami.

Kliknij utworzonego wcześniej podatnika w oknie głównym programu.

Wypełnianie deklaracji

Kliknij przycisk Nowy PIT dla tego podatnika bez kreatora w górnej części okna.

Wypełnianie deklaracji

Otwarte zostanie okno Nowy dokument, w którym można wybrać formularz PIT do wypełnienia.

Wypełnianie deklaracji

Po kliknięciu przycisku wybierz wyświetlony zostanie aktywny formularz PIT. Należy wypełnić wszystkie wymagane pola. Program automatycznie wskaże popełnione błędy i zasugeruje poprawki.

Wypełnianie deklaracji

Po zakończeniu wypełniania formularza można dodać załączniki. W tym celu należy kliknąć przycisk Dodaj załącznik w górnej części okna.

Po zakończeniu można wydrukować zeznanie (przycisk Drukuj w górnej części okna), zapisać na dysku (przycisk Zapisz jako...) lub przesłać przy użyciu systemu e-Deklaracje (przycisk e-Deklaracje).

Gratulacje! Właśnie wypełniłeś swoją deklarację PIT za rok 2015.

PIT 36